Solidworks

Vi konstruerar och gör simulering och hållfastighetsberäkningar i SolidWorks programvara. Vi kan erbjuda komplett tillverkning av specialmaskiner och kringutrusning för industriell verksamhet. Ombesörjning av dxf filer samt övrigt ritningsunderlag.