3d-skrivare

3D skrivning är en modern metod för att lätt kunna få fram prototyper eller reservdelar av plast. Delar som
kanske inte går att få tag i eller på ett eller annat sätt behöver modifieras efter egna önskemål.

Vår 3D skrivare klarar materialen PLA, ABS och Nylon plast. Alla med olika egenskaper gällande precision, hållfastighet
och kemikaliebeständighet.